آیین نامه تطبیق واحد دوره های کاردانی، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی