کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

اقتصاد کلان
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
۱۹۹۷۵۱۳   گروه ۱

استاد:مریم صفری

eghtesadkalan

 

درس مبانی رفتار سازمانی
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت
کد درس ۱۹۹۷۵۲۶گروه ۱

استاد:آناهیت اوجی

فصل اول- فصل سوم- فصل چهارم- فصل پنجم- فصل ششم

sazemani

 

درس مديريت منابع انساني
کد درس ۱۹۹۷۵۲۷
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد آناهیت اوجی
مديريت منابع انساني: دكتر اسفنديار سعادت
فصل اول: ماهيت مديريت منابع انساني
فصل چهارم: فرايند برنامه ريزي نيروي انساني
فصل پنجم: فرايند كارمنديابي
فصل ششم: فرايند انتخاب

توضیحات : منابع ذکر شده تا آخر فروردین مطالعه گردد.

 

درس زبان تخصصي(١)
کد درس:۱۹۹۷۵۵۷
گروه ۱٫۲
استاد آناهیت اوجی
زبان تخصصي ١، تاليف شهربانو ثمربخش تهراني، انتشارات دانشگاه پيام نور
فصل١- فصل ٢- فصل ٣

توضیحات : منابع ذکر شده تا آخر فروردین مطالعه گردد.

 

درس زبان تخصصی ۲
کد درس۱۹۹۷۵۵۸
رشته:کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد : فرزاد براتی

zabanmodiriatpart1

 

 

درس اقتصاد کلان
کد درس۱۹۹۷۵۱۳
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد مریم صفری
اقتصاد کلان (رشته مدیریت کلیه گرایش ها)
دکتر محسن نظری…ویرایش پنچم

توضیحات :۲فصل اول برای تا اخر فروردین

 

 

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
کد درس ۱۹۹۷۵۵۵
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد سولماز فرج زاده

MabaniBarnamerizi

 

درس احکام کسب و کار
کد درس ۱۹۹۷۵۵۲
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد سولماز فرج زاده

KasboKar

 

درس سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی
کد درس ۱۹۹۷۵۶۳
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد الناز مهدی بیرق دار

Beiraghdar-Seminar

 

درس تحقیق در عملیات ۱
کد درس ۱۹۹۷۵۲۹
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر
فصل ۱.۲.۳

 

 

درس تحقیق در عملیات ۲
کد درس ۱۹۹۷۵۳۰
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر
فصل ۸

 

درس حسابرسی ۱
کد درس ۱۹۹۷۵۳۷
گروه ۱,۲
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد نسیم اصولی

hesabrasi1

Hesabresi1-osouli

 

 

درس مدیریت تولید و عملیات
کد درس ۱۹۹۷۵۶۲
گروه۱.۲
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب مدیریت تولید دکتر الوانی
فصل پیش بینی۲

 

 

درس مدیریت مالی ۱
کد درس ۱۹۹۷۵۲۸
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد اعظم اسکندری
کتاب مدیریت مالی دکتر جهانخانی و پارساییان
فصل۱,۲,۳

 

درس آمار و کاربرد آن در مدیریت۱
کد درس ۱۹۹۷۵۱۸
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد مهسا معمارصادقی

amarModiriat

 

 

درس اصول حسابداری ۲
کد درس ۱۹۹۷۵۱۵
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد نسیم اصولی

osolHesabdari2

 

 

درس اصول حسابداری ۱
کد درس ۱۹۹۷۵۱۴
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد نسیم اصولی

osolHsabdari1

 

درس بازاریابی و مدیریت بازار
کد درس ۱۹۹۷۵۳۳
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد پگاه هودی

Marketing .final

 

درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

کد درس ۱۹۹۷۵۵۴
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد مجتبی حاجی زاده فارسون

maharat

Maharat-Jalase2

لینک آموزش ویدئویی درس مهارت های حر فه ای

https://www.aparat.com/v/wqofQ

 

 

درس اقتصاد خرد
کد درس ۱۹۹۷۵۱۲
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد فریبا عابدی

EghtesadKhord

 

 

درس سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین الملل
کد درس ۱۹۹۷۵۷۲
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد فریبا عابدی

Sazeman

 

 

درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
کد درس ۱۹۹۷۵۵۰
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علی اصغر شفیعی

Riyaziyat

 

رس سیستم های اطلاعاتی مدیریت
کد درس ۱۹۹۷۵۴۲
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد محمدحسین زیرک جاه

MIS

 

درس تجارت الکترونیک
کد درس ۱۹۹۷۵۶۰
رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد محمدحسین زیرک جاه

Tejarat

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی