کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

درس گفت و شنود ۲
کد درس:۷۳۳۶۰۸
رشته:زبان و ادبیات انگلیسی
استاد محبوبه احمدیان
فایلهای صوتی زیر به طورکامل شنیده شده و دانشجو سعی کند در خصوص موضوع مربوطه، speaking داشته باشد.

 

کتاب های مرجع و مطالعه آزاد در حوزه ی ادبیات جهت دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی

book1         /      book2         /book3        / book4

 

درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه
کد درس:۷۳۳۶۲۶
رشته:زبان و ادبیات انگلیسی
استاد:محبوبه احمدیان
جزوه بر گرفته از کتاب دکتر ملانظر را که شامل موارد زیر می باشد مطالعه کنند.
Idiom & proverb difinition
Kinds of idiom
Similarities & differences between idiom and proverb
Procedures of translating idioms
همچنین بخش مربوط به شیوه های برابر گزینی تشبیه، استعاره و به طور کلی اصطلاحات را در کتاب دکتر نیلی پور، یک مطالعه اجمالی کنند.

 

درس نمونه نثر ساده انگلیسی
کد درس ۷۳۳۶۱۷
رشته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد صائب شبانی

توضیحات :

برای دسترسی به فایل ها ، کتاب ها و جزوات تکمیلی به کانال بنده رجوع شود.
 و ضمنا دانشجویان می توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس
s.Shabani.ac.ir   و یا در شبکه های مجازی با شناسه ی  @SaebShabani  با بنده در ارتباط مستقیم باشند

 

درس فنون یادگیری زبان
کد درس ۷۳۳۶۱۵
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد صائب شبانی

توضیحات :

برای دسترسی به فایل ها ، کتاب ها و جزوات تکمیلی به کانال بنده رجوع شود.
 و ضمنا دانشجویان می توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس
s.Shabani.ac.ir   و یا در شبکه های مجازی با شناسه ی  @SaebShabani  با بنده در ارتباط مستقیم باشند

 

درس دستور و نگارش ۲
کد درس ۷۳۳۶۰۵
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد صائب شبانی

 

آواشناسی انگلیسی
کد درس ۷۳۳۶۱۰
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد سمیرا محمدی

 

درس تاریخ نقدادبی
کدر درس ۷۳۳۶۶۲
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد محمدمهدی کازرونی

 

درس خواندن متون مطبوعاتی
کد درس ۷۳۳۶۳۰
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد فرزین نوشین

 

درس روش تدریس زبان انگلیسی
کد درس ۷۳۳۶۲۶
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد شهرزاد امینی

 

درس رمان قرن ۲۰
کد درس ۷۳۳۶۶۴
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد شیرین کمالی نژاد

 

درس نمایشنامه قرون ۱۷تا۲۰
کد درس ۷۳۳۶۶۵
رشته کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
استاد ناهید سلامی
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی