کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

درس خواندن و درک مفاهیم پیشرفته در ترجمه
رشته کاردانی ناپیوسته مترجمی
کد درس:۶۳۷۱۰۸
استاد:محبوبه احمدیان
درس های ۱ تا ۴ کتاب Inside reading رو که هفته اول برگزاری کلاس ها معرفی شد، به طور کامل مطالعه کنند‌.

 

درس ترجمه متون بازرگانی
کد درس:۶۳۷۱۲۵
رشته :کاردانی ناپیوسته مترجمی
استاد: محبوبه احمدیان
متن های شماره ۱ تا ۶ جزوه ارائه شده ترجمه شود.

 

درس بررسی مقابله ای ساخت جمله در ترجمه۲
کد درس:۶۳۷۱۲۷
رشته: کاردانی ناپیوسته مترجمی
استاد: محبوبه احمدیان
متن فارسی و انگلیسی صفحات مربوط به عنوان های همزیستی مسالمت آمیز، قسمت ۱ و ۲ و پرهیز از خشونت، به طور کامل و با دقت مطالعه، به صورت contrastive بررسی و در انتها ترجمه پیشنهادی با ذکر دلیل ارائه شود.

 

درس ترجمه متون مطبوعاتی۲
کد درس۶۳۷۱۲۳
رشته:کاردانی ناپیوسته مترجمی
استاد بردویی

 

درس واژه شناسی
کد درس۶۳۷۱۲۱
رشته کاردانی ناپیوسته مترجمی
استاد محمدرضا سلیمی

 

درس اصول و روش ترجمه
کد درس:۶۳۷۱۱۰.۵۷۷۴۴۰
رشته کاردانی ناپیوسته مترجمی
استاد محبوبه احمدیان
دانشجویان مباحث مربوط به
Translation difinition
Stages of translation
را مرور و در مورد
Transliteration and culture_bound terms
به صورت self study پژوهشی داشته باشند تا به تفاوت های استراتژی های مربوط به ترجمه و حرف نگاری پی ببرند.
ادامه مطالب که نیاز به تمرین و پژوهش در خصوص انواع معنا در ترجمه، انواع ترجمه، استراتژی های ترجمه و ذکر مثال در مورد هر یک و‌همچنین دیگر موارد مربوط به مدل و نظریه های ترجمه است در کلاس ارائه خواهد شد.

 

درس خواندن متون مطبوعاتی
کد درس ۶۳۷۱۲۰
رشته کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان
استاد آرزو ارقمیری
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی