کاردانی ناپیوسته حسابداری

درس مباني سازمان و مديريت
کد درس ۵۳۱۳۰۹.۱۷۱۸۵۱۴
 و همچنين سرپرستي سازمان:
کد درس ۷۵۷۸۰۱۳
مديريت عمومي، تاليف: دكتر علي علاقه بند
فصل اول: سازمان و مديريت
فصل دوم: تصميم گيري
فصل سوم: هدف گذاري و برنامه ريزي
استاد اناهیت اوجی

 

 

درس حسابداری میانه ۱
کد درس ۵۳۱۳۱۷
گروه ۱,۲
رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری

استاد نسیم اصولی

hesabdariMiyane

 

درس حسابداری صنعتی ۲
کد درس ۵۳۱۳۱۵
رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب حسابداری صنعتی جمشید اسکندری
فصل هشتم و نهم

 

درس حسابداری میانه ۱
کد درس ۵۳۱۳۱۵
گروه ۱.۲
رشته کار دانی ناپیوسته حسابداری
استاد نسیم اصولی

Hesabdari-Miyane1

 

آ‌‌مار و کاربرد آن در مدیریت
کد درس ۵۳۱۳۰۵
رشته کاردانی ناپیوسته حسابداری
استاد علی اصغر شفیعی

Amar

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی