آموزش مجازی

راهنمای آموزش مجازی

دروس عمومی

کاردانی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کاردانی پیوسته

کاردانی پیوسته عمران

کاردانی پیوسته معماری

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

کاردانی پیوسته نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته مرمت و احیا بناهای تاریخی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته معماری داخلی 

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد معماری منظر

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی