آخرین مهلت تحویل پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی معماری … ۹۷/۱۲/۰۹

آخرین مهلت تحویل پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی معماری … ۹۷/۱۲/۰۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد مهندسی معماری می رساند آخرین مهلت نحویل پروپوزال در سال ۱۳۹۷ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۹ تا ساعت ۱۲:۰۰ می باشد.

زمان برگزاری جلسه بررسی و تصویب پروپوزال روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ لغابت ۱۴:۰۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی