آخرین مهلت تحویل پروپوزال های کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … ۹۸/۰۹/۱۰

مطالب مرتبط

آخرین مهلت تحویل پروپوزال های کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … ۹۸/۰۹/۱۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاعات دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر می رساند آخرین مهلت تحویل پروپوزال در آذر ماه ۹۸ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۰ تا  ساعت ۱۳:۰۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی