آخرین مهلت تحویل پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری … ۹۸/۰۵/۱۳

مطالب مرتبط

آخرین مهلت تحویل پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری … ۹۸/۰۵/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

از دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد مهندسی معماری خواهشمند است با توجه به اینکه آخرین مهلت تحویل پروپوزال ها روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد لذا جهت تحویل پروپوزال به آموزش موسسه تا قبل از تاریخ مذکور اقدام فرمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی