آخرین مهلت تحویل پروپوزال رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و معماری داخلی … مهر ۹۸

مطالب مرتبط

آخرین مهلت تحویل پروپوزال رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و معماری داخلی … مهر ۹۸

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) و معماری داخلی می رساند آخرین مهلت تحویل پروپوزال مهر ۹۸ به شرح زیر می باشد :

معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)    ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

معماری داخلی (کارشناسی پیوسته)         ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

دانشجویان عزیز پروپوزال های خود را تا مهلت اعلام شده به مدیر گروه مربوطه تحویل دهند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی