آخرین زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری … ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

آخرین زمان تحویل پروژه کارآموزی رشته های معماری … ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

موسسه آموزش عالی حافظ

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری  (کاردانی و کارشناسی) که درس کارآموزی را در نیمسال اول و دوم ۱۴۰۰-۹۹ اخذ نمودند، می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه های کارآموزی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی