بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

اردیبهشت/۱۱
کتاب

دانشجویان علاقه مند به بازدید از نمایشگاه کتاب تهران مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه جهت ثبت نام به قسمت ثبت نام  سایت فرهنگی یا به واحد آموزش ساختمان علوم  انسانی مراجعه فرمایند.shademan66

مسابقه کتاب

آبان/۲۷
کتاب