امروز:

شیوه نامه نگارش رساله کارشناسی ارشد معماری

خرداد/۰۳
فرم ها, کارشناسی ارشد, معماری

روند ارایه پروپوزال، روند دفاع،اساتید مربوطه، نمره مقالات و ساختار نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

شهریور/۱۴
کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

شیوه نامه موضوع و رساله کارشناسی ارشد(کلیه رشته ها)

فروردین/۱۵
اطلاعیه ها, کارشناسی ارشد

فرم تحویل نسخ پایان نامه کارشناسی ارشد(کلیه رشته ها)

فروردین/۱۵
اطلاعیه ها, کارشناسی ارشد

فرم های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(کلیه رشته ها)

فروردین/۱۵
اطلاعیه ها, کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دی/۰۲
کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد معماری منظرآدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir