امروز:

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

خرداد/۰۶
چارت درسی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

اسفند/۲۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

اسفند/۲۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

اسفند/۱۷
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

اسفند/۰۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اسفند/۰۵
چارت درسی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

بهمن/۱۸
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

شهریور/۱۴
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

دروس ترم بندی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

شهریور/۰۹
چارت درسی

دروس ترم بندی شده رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
چارت درسی

دروس ترم بندی شده رشته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
چارت درسی

چارت درسی مدیریت صنعتی

فروردین/۱۵
چارت درسی

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری


آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir