امروز:

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

خرداد/۰۶
چارت درسی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

اسفند/۲۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

اسفند/۲۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اسفند/۰۵
چارت درسی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

بهمن/۱۸
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

شهریور/۱۴
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
چارت درسی

چارت درسی مدیریت صنعتی

فروردین/۱۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی

آبان/۲۸
چارت درسی, دانشجویان

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری


آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir