امروز:

جدول شهریه ۹۶۱

جدول شهریه سال تحصیلی۹۶-۹۵

بهمن/۱۹
Uncategorized, مالی و اداری

دانشجویان عزیز

جدول شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به شرح ذیل می باشد .

shahriyeآدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir