امروز:

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته مدیریت صنعتی

خرداد/۰۶
فرم ها, مدیریت صنعتی

شیوه نامه پایان نامه رشته معماری داخلی

آبان/۲۳
فرم ها, کارشناسی, معماری

فرم های مورد نیاز کارآموزی رشته عمران اجرایی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته عمران اجرایی

اردیبهشت/۲۵
فرم ها, کارشناسی

فرم شماره ۱ کارآموزی کارشناسی ناپیوسته معماری

شهریور/۱۶
فرم ها

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

شهریور/۱۴
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته مرمت

اردیبهشت/۲۵
فرم ها

گزارش پیشرفت کارآموزی رشته ساختمان

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته ساختمان

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم دستورالعمل کارآموزی رشته ساختمان

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم درخواست کارآموزی رشته ساختمان

فروردین/۱۴
فرم ها

شیوه نامه گزارش نهایی کارآموزی رشته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

مراحل انجام کارآموزی رشته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

گرایش های کارآموزی رشته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم گزارش پایان دوره کارآموزی رشته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

گزارش پیشرفت کارآموزی (فرم۲)

فروردین/۱۴
فرم ها

معرفی نامه کارآموزی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (فرم۱)

فروردین/۱۴
فرم ها

معرفی نامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته معماری (فرم۱)

فروردین/۱۴
فرم ها

معرفی نامه کارآموزی کاردانی ناپیوسته معماری (فرم۱)

فروردین/۱۴
فرم ها

خلاصه اطلاعات کارآموزی رشته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم درخواست کارآموزی رشته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

شیوه نامه طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم درخواست انصراف از تحصیل

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم درخواست حذف نهایی

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فروردین/۱۴
فرم ها

فرم درخواست حذف ترم

فروردین/۱۴
فرم ها

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir