امروز:

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی ۹۴ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, معماری

شیوه نامه پایان نامه رشته معماری داخلی

آبان/۲۳
فرم ها, کارشناسی, معماری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

روند ارایه پروپوزال، روند دفاع،اساتید مربوطه، نمره مقالات و ساختار نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چارت معماری داخلی

آبان/۲۸
معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت کاردانی پیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت کاردانی ناپیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir