امروز:

شیوه نامه نگارش رساله کارشناسی ارشد معماری

خرداد/۰۳
فرم ها, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

روند ارایه پروپوزال، روند دفاع،اساتید مربوطه، نمره مقالات و ساختار نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

شهریور/۱۴
کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت معماری داخلی

آبان/۲۸
معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت کاردانی پیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت کاردانی ناپیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری


آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir