امروز:

فرم تایید پایان نامه قبل از صحافی

انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع

راهنمای تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گروه حسابداری)

فرم پوروپوزال و فرم های مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آبان/۰۴
تحصیلات تکمیلی

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد(گروه معماری)

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir