امروز:

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی ۹۴ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, معماری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

فرم تایید پایان نامه قبل از صحافی

انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع

راهنمای تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گروه حسابداری)

فرم پوروپوزال و فرم های مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آبان/۰۴
تحصیلات تکمیلی

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد(گروه معماری)

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

مدارک لازم جهت امور فارغ التحصیلی …

مرداد/۰۶
آموزش, فارغ التحصیلان, فارغ التحصیلان

چارت درسی مدیریت صنعتی

فروردین/۱۵
آموزش, چارت درسی, مدیریت صنعتی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

دی/۱۶
آموزش

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و نشریات دانشگاهی

آیین نامه اجرایی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات عالی آموزرش عالی

آیین نامه کانون فرهنگی دانشجویان

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آبان/۲۸
آموزش

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی

آیین نامه آموزشی

آبان/۲۸
آموزش

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir