امروز:

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی ۹۴ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, معماری

فرم تایید پایان نامه قبل از صحافی

انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع

راهنمای تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گروه حسابداری)

فرم پوروپوزال و فرم های مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آبان/۰۴
تحصیلات تکمیلی

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد(گروه معماری)

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

مدارک لازم جهت امور فارغ التحصیلی …

مرداد/۰۶
آموزش, فارغ التحصیلان, فرم ها

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

دی/۱۶
آموزش

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و نشریات دانشگاهی

آیین نامه اجرایی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات عالی آموزرش عالی

آیین نامه کانون فرهنگی دانشجویان

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آبان/۲۸
آموزش

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی

آیین نامه آموزشی

آبان/۲۸
آموزش

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir