امروز:

اسفند/۰۲
اسلایدر

سامانه ورود دانشجویان

بهمن/۱۰
اسلایدر, اطلاعیه ها

 

دانشجویان عزیز:

جهت دسترسی سریع تر به سامانه ورود دانشجویان از داخل و خارج از دانشگاه از آدرس های زیر استفاده کنید:

داخل دانشگاه:

http://10.6.50.139/samaweb

خارج دانشگاه:

http://109.230.67.26:808/samaweb

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir