امروز:

قوانین نظام وظیفه درخصوص معافیت تحصیلی

فروردین/۱۸
آیین نامه ها

دانشجویانی که تاکنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدامی نکرده اند به آموزش موسسه جهت دریافت معافیت تحصیلی مراجعه نمایند.

در غیراینصورت موسسه هیچگونه مسئولیتی نسبت به غیبت و اضافه خدمت مشمولان خدمت سربازی ندارد.

ابلاغ در خصوص معافیت تحصیلی و سنوات

آیین نامه تطبیق واحد دوره های کاردانی، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

اصلاحیه آیین نامه کارشناسی ارشد بدون کنکور استعدادهای درخشان

تیر/۲۴
آیین نامه ها

آیین نامه تطبیق واحد مقاطع کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

آیین نامه میهمان و انتقال

اردیبهشت/۰۲
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی (ورودی۹۳ به بعد)

آیین نامه آموزشی (دانشجویان ورودی قبل از۹۱)

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته(۹۳-۹۱)

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته(ورودی۹۴به بعد)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه پذیرش بدون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir