امروز:

آیین نامه تطبیق واحد دوره های کاردانی، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

اصلاحیه آیین نامه کارشناسی ارشد بدون کنکور استعدادهای درخشان

تیر/۲۴
آیین نامه ها

آیین نامه تطبیق واحد مقاطع کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

آیین نامه میهمان و انتقال

اردیبهشت/۰۲
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی (ورودی۹۳ به بعد)

آیین نامه آموزشی (دانشجویان ورودی قبل از۹۱)

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته(۹۳-۹۱)

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته(ورودی۹۴به بعد)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه پذیرش بدون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

اسفند/۲۳
آیین نامه ها

قوانین نظام وظیفه درخصوص معافیت تحصیلی

آذر/۱۷
آیین نامه ها

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir