امروز:

تغییر ساعت امتحانات کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ و ۶ استاد محسن صالحی…

خرداد/۲۷
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته نقشه برداری که در ترم جاری دروس کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ (۷۵۲۲۰۲۹) / کارگاه محاسبه و ترسیم ۶ (۷۵۲۲۰۳۵) را با استاد محسن صالحی اخذ نموده اند می رساند زمان برگزاری امتحانات به شرح زیر می باشد:

کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ (۷۵۲۲۰۲۹): تاریخ امتحان ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

کارگاه محاسبه و ترسیم ۶ (۷۵۲۲۰۳۵):۱۳۹۷/۰۴/۰۵

در ضمن دانشجویان عزیز مجدد کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir