امروز:

زمان حضور مدیر گروه رشته های ساختمان و عمران

اسفند/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته های ساختمان و عمران می رساند آقای فخرایی نژاد ( مدیر گروه) روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۷ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴ جهت انجام امور دانشجویی و انتخاب واحد در موسسه حضور خواهند داشت.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir