امروز:

قابل توجه دانشجویان عزیز(همایش علمی یاد روز سعدی)۱۳۹۷/۰۲/۰۱

فروردین/۲۷
خبر ها

ضمن گرامی داشت یادروز شیخ اجل، سعدی شیرازی، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی روز شنبه مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۹۷ ساعت ۹ صبح در سالن همایش مرکز اسناد و کتابخانه ملی واقع در چهارراه حافظیه، خیابان حافظ جهت شرکت در همایش علمی سعدی حضور به هم رسانند. شرکت دانشجویان یادشده در همایش الزامی است.
سایر دانشجویان علاقمند نیز می توانند در تاریخ و ساعت یادشده در این گردهمایی شرکت کنند.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir