گروه های درسی که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند (گروه فنی و مهندسی)

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

دروس بالا به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۹ جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

 

کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۳۲۵۲۰۰۵ ریاضی عمومی۱ ۳ زهرا ناظم عاشورا شنبه ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵
۳۲۵۲۰۰۵ ریاضی عمومی۱ ۴ نامشخص شنبه ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵
۳۲۵۲۰۰۴ طراحی(جبرانی) ۲ آرش دیده روشن دوشنبه ۱۳:۰۰لغایت ۱۶:۳۰
۲۳۶۲۴۲۲ پایداری و اکولوژی در منظر ۱ آیدا زارع مهذبیه چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰
۴۲۴۰۱۵ آشنایی با تاریخ معماری تزئینی ۱ نجمه حساس یکشنبه ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸:۱۵
۱۵۶۸۱۸ طراحی معماری ۴ ۴ حمید نیک کار یکشنبه

چهارشنبه

۸:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰

۸:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰

۱۵۶۸۱۹ طراحی معماری ۵ ۲ حسین فهیمی زاده
۴۲۴۰۲۴ محوطه سازی ۱ زهرا نیری
۱۵۶۸۱۳ تنظیم شرایط محیطی ۲ ۱ سیدسجاد حجتی چهارشنبه ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵
۲۳۴۰۴۰۵ طرح معماری ۱ ۳ نامشخص پنجشنبه ۱۱:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰
۴۲۴۰۰۲ مبانی معماری داخلی ۲ پونیا نظربلند یکشنبه ۱۴:۰۰ لغایت ۱۶:۳۰
۳۲۵۲۰۰۲ مبانی هنرهای تجسمی ۱ پونیا نظربلند یکشنبه ۸:۴۵ لغایت ۱۰:۳۰
۳۲۵۲۰۰۲ مبانی هنرهای تجسمی ۲ مهسا رضایی فرید یکشنبه ۸:۴۵ لغایت ۱۰:۳۰
۳۲۵۲۰۰۲ مبانی هنرهای تجسمی ۳ پونیا نظربلند یکشنبه ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲:۱۵
۳۲۵۲۰۰۱ شناخت مواد و مصالح ۲ سعید محمودی شنبه ۱۸:۱۵ لغایت ۱۹:۴۵
۳۲۵۲۰۰۹ درک و بیان معماری ۱ ۲ مهسا رضایی فرید سه شنبه ۱۴:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰
۳۲۵۲۰۰۷ ترسیم فنی ۳ سجاد صفی یاری یکشنبه ۱۴:۴۵ لغایت ۲۰:۳۰
۳۲۵۲۰۰۷ ترسیم فنی ۴ محمدصالح دلدار یکشنبه ۱۴:۴۵ لغایت ۲۰:۳۰
۳۲۵۲۰۰۷ ترسیم فنی ۵ علی بصیری شنبه ۱۴:۰۰ لغایت ۱۹:۴۵
۳۲۵۲۰۰۱ شناخت مواد و مصالح ۴ سعید محمودی دوشنبه ۱۴:۰۰ لغایت ۱۵:۳۰
۳۲۵۲۰۲۹ تعمیر و نگهداری ساختمان ۱ طاهره اوجی چهارشنبه ۹:۴۵ لغایت ۱۱:۱۵
۳۲۵۲۰۰۴ طراحی(جبرانی) ۳ مهدی اسدی دوشنبه ۸:۴۵ لغایت ۱۲:۱۵
۳۲۵۲۰۰۴ طراحی(جبرانی) ۶ مرجان رحیمی چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۱۵
۸۷۹۱۳۴ مصالح ساختمانی ۱ سعید محمودی دوشنبه ۸:۴۵ لغایت ۱۱:۱۵
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی