کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی (جهت دانشجویان رشته معماری که طرح نهایی دارند) … ۹۷/۰۴/۰۵

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که قصد ارائه یا دفاع طرح نهایی دارند می رساند کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۵ ساعت  ۱۷:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی