امروز:

کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی (جهت دانشجویان رشته معماری که طرح نهایی دارند) … ۹۷/۰۴/۰۵

تیر/۰۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که قصد ارائه یا دفاع طرح نهایی دارند می رساند کلاس کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۵ ساعت  ۱۷:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir