کلاس جبرانی درس کاربرد انرم افزارهای ترسیمی با آقای زنگنه نژاد … ۹۶/۱۰/۰۳

مطالب مرتبط

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار های ترسیمی با آقای زنگنه نژاد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی