امروز:

کلاس جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی استاد فرج زاده۱۳۹۷/۰۱/۲۸…

فروردین/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی استاد فرج زاده روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸  به شرح زیر می باشد:

گروه اول :۱۰:۳۰الی ۱۳

گروه دوم :۱۳الی۱۵:۳۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir