امروز:

کلاس جبرانی درس عربی ۳ و مبانی عرفان استاد خلیلی ۹۵/۱۰/۰۹ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد خلیلی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ به شرح زیر می باشد :

عربی ۳ … ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۴۵

مبانی عرفان … ۱۴:۴۵ لغایت ۱۵:۳۰آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir