امروز:

کلاس جبرانی درس طرح معماری ۳ استاد حشمتی … ۹۷/۰۳/۲۱

خرداد/۲۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس طرح معماری ۳ استاد حشمتی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir