کلاس جبرانی درس طراحی معماری۱ خانم زارع …۹۶/۱۰/۱۰

مطالب مرتبط

 

به اطلاع میرساند کلاس جبرانی درس طراحی معماری۱ با خانم زارع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۹:۴۵ لغایت ۱۴ برگزار میگردد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی