امروز:

کلاس جبرانی درس سمینار۱ استاد منصوری ۹۶/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس جبرانی درس سمینار۱ با استاد منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ در دو سکشن ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ و ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کلاس های روز چهارشنبه نیز طبق برنامه هفتگی برگزار می گردد.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir