امروز:

کلاس جبرانی درس سمینار۱ استاد منصوری ۹۶/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس جبرانی درس سمینار۱ با استاد منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ در دو سکشن ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ و ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کلاس های روز چهارشنبه نیز طبق برنامه هفتگی برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir