امروز:

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی۴ استاد کاظمی لاری ۱۳۹۷/۰۳/۰۸…

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۴ استاد کاظمی لاری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir