امروز:

کلاس جبرانی درس تمرین های معماری ۲ استاد همتی … ۹۶/۱۰/۰۷

دی/۰۶
خبر ها

به اطلاع می رساند برنامه کلاس های جبرانی درس تمرین های معماری ۲ با استاد همتی به شرح زیر می باشد:

گروه روز های دوشنبه …. کلاس جبرانی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۴۵ لغایت ۲۰:۳۰

گروه روز های سه شنبه …. کلاس جبرانی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir