کلاس جبرانی درس ایمنی، بهداشت و مقدمات زمین شناسی استاد دستغیبی فرد … ۹۷/۰۸/۱۵

مطالب مرتبط

کلاس جبرانی درس ایمنی، بهداشت و مقدمات زمین شناسی استاد دستغیبی فرد … ۹۷/۰۸/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی استاد دستغیبی فرد به شرح زیر می باشد:

ایمنی و بهداشت … سه شنبه … مورخ ۹۷/۰۸/۱۵ … ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰

مقدمات زمین شناسی … سه شنبه … مورخ ۹۷/۰۸/۱۵ … ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۴۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی