امروز:

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری ۱۳۹۷/۰۳/۰۹…

خرداد/۰۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد صفری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۳۰ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir