امروز:

کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی۱۳۹۶/۰۳/۱۱…

خرداد/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir