کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری معاصر استاد ملک مرزبان … ۹۶/۱۰/۰۷

مطالب مرتبط

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس معماری معاصر استاد ملک مرزبان روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی