امروز:

کلاس جبرانی استاد منصوری۱۳۹۶/۱۰/۰۹…

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد منصوری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ به شرح زیر می باشد:

حسابداری صنعتی ۲: ۱۱:۱۵ لغایت۱۴

حسابداری بخش عمومی گروه ۱: ۱۴ لغایت ۱۶:۴۵

حسابداری بخش عمومی گروه ۲: ۱۶:۴۵لغایت ۱۹:۳۰

 آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir