امروز:

کلاس جبرانی استاد غفوری نژاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۶…

دی/۰۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس حسابرسی۲ را با استاد غفوری نژاد اخذ نموده اند و کنفرانس تحقیقی دارند می رساند کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ از ساعت۱۷:۳۰ لغایت۲۰:۳۰ برگزار می گردد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir