امروز:

کلاس توجیهی کارآموزی رشته ساختمان و عمران (استاد دماوندی) …

اردیبهشت/۱۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های ساختمان و عمران که درس کارآموزی را با استاد دماوندی اخذ نمودند می رساند کلاس توجیهی کارآموزی به شرح زیر برگزار می گردد:

شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۰

یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir