امروز:

مشاوره در سازه ساختمان … استاد دماوندی

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان معماری

(مشاوره در سازه ساختمان)

     

        ساعات حضور هفتگی آقای مهندس دماوندی جهت مشاوره در سازه ساختمان (پایان نامه و سایر دروس) به صورت زیر میباشد.

 

مشاوره درسازه:  مهندس دماوندی،   شنبه  ۲۰:۰۰-۱۸:۰۰

  دفتر بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir