امروز:

مشاوره در تاسیسات ساختمان … استاد حجتی

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان معماری

(مشاوره در تاسیسات ساختمان)

     

        ساعات حضور هفتگی آقای مهندس حجتی جهت مشاوره در تاسیسات ساختمان (پایان نامه و سایر دروس) به صورت زیر میباشد:

 

مشاوره درس تاسیسات:  مهندس حجتی،   پنج شنبه  ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰

   دفتر بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir