لیست دروس رشته های فنی و مهندسی که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شدند …

مطالب مرتبط

دروس زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند، لذا از دانشجویانی که این دروس را اخذ نمودند خواهشمند است حداکثر تا پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۸/۹۶ جهت تعیین تکلیف وضعیت انتخاب واحد خود به آموزش مراجعه نمایند.

کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه بر عهده دانشجو می باشد.

گروه های درسی که به حد نصاب نرسیده و حذف شدند
کد درس نام درس گروه استاد روز ساعت
۲۳۴۰۴۱۰ معماری همساز با اقلیم ۱ سید سجاد حجتی پنج شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۴۵
۳۲۵۲۰۰۶ فیزیک مکانیک ۱ مهناز حیدری دوشنبه ۱۴:۰۰- ۱۵:۳۰
۳۲۵۲۰۰۸ هندسه ترسیمی ۴ مهدی اسدی دوشنبه ۱۴:۰۰- ۱۶:۳۰
۳۲۵۲۰۰۸ هندسه ترسیمی ۵ مهدی اسدی دوشنبه ۱۶:۳۰ – ۱۹:۰۰
۳۲۵۲۰۲۲ نقشه برداری ۵ ندا هاشم نیا چهارشنبه ۱۴:۰۰-۱۸:۱۵
۴۲۴۰۰۵ انسان،طبیعت و ارگونومی ۱ مهدی امیری شنبه ۱۰:۳۰-۱۳:۰۰
۴۲۴۰۱۵ آشنایی با تاریخ تزئینی ۱ مهدی پارسائی یکشنبه ۱۸:۱۵-۱۹:۴۵
۴۲۴۰۲۱ حجم شناسی و ماکت سازی ۱ محمدرضا میرحسینی سه شنبه ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰
۸۷۹۱۵۱ آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی ۱ محمد رحیمی یکشنبه ۸:۰۰-۱۱:۱۵
۳۲۵۲۰۱۶ ایستایی۲ ۱ سلما انصاری یکشنبه ۸:۴۵-۱۰:۳۰
۳۲۵۲۰۲۰ کاربرد نرم  افزار رایانه ای در معماری ۳ هانیه جاودانی چهارشنبه ۸:۰۰-۱۲:۱۵
۳۲۵۲۰۲۶ زبان فنی ۲ شاهد گلشن یکشنبه ۱۳:۰۰- ۱۴:۴۵
۴۲۴۰۲۹ بیان معماری داخلی۲ ۱ مینا ارجمند شنبه ۱۰:۳۰-۱۴:۴۵
۷۳۷۷۰۰۳ فیزیک پیش ۱ حسن بناکار پنج شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
۷۳۷۷۰۰۵ تجهیز و راه اندازی کارگاه ۱ محمدرضا خوانسالار شنبه ۱۹:۴۵-۱۸:۱۵
۷۳۷۷۰۰۷ اصول سرپرستی ۱ احمد جابری شنبه ۱۸:۱۵-۱۶:۳۰
۷۳۷۷۰۲۱ زبان فنی ۱ بهاره شناسا یکشنبه ۱۷:۱۵-۱۵:۴۵
۷۳۷۷۰۲۵ کاربرد کامپیوتر در ساختمان ۱ احمدرضا کشمیری یکشنبه ۲۰:۳۰-۱۸:۱۵
۷۳۷۷۰۳۴ محاسبات ساختمان های بتنی ۱ محمد عبدالهی پنج شنبه ۱۹:۴۵-۱۸:۱۵
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی