قابل توجه کلیه دانشجویان رشته نقشه کشی معماری …

مطالب مرتبط

 

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

 

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۴۴۶۱۸۰۳۷ افسانه عابدی بهادرانی
۹۴۴۶۱۸۰۹۴ سیده راضیه موسوی
۹۴۴۶۱۸۱۰۴ احمدرضا نوروزی
۹۴۴۶۱۸۱۱۲ فاطمه السادات موسوی
۹۵۴۵۷۵۰۰۷ حدیث اکبری
۹۵۴۵۷۵۰۱۰ محمدعلی بنایی کار
۹۵۴۵۷۵۰۱۲ علی رضا پوراکبری
۹۵۴۵۷۵۰۱۹ ناصر حیاتی
۹۵۴۵۷۵۰۲۴ محمدامین رادمهری
۹۵۴۵۷۵۰۴۸ زهرا عسکری
۹۵۴۵۷۵۰۴۹ نرجس عطایی
۹۵۴۵۷۵۰۵۴ فاطمه فرمانیه
۹۵۴۵۷۵۰۷۶ محمدجواد فرزامیان فر
۹۵۴۵۷۵۰۹۸ حامد اولیایی
۹۵۴۵۷۵۱۱۰ المیرا پولادی
۹۵۴۵۷۵۱۱۲ ساناز ممبینی
۹۶۴۷۳۲۰۰۷ حامد بهادریان
۹۶۴۷۳۲۰۰۸ سعیده بیابانی

 

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۶۴۷۳۲۰۰۹ محمدمهدی چرم کوب
۹۶۴۷۳۲۰۲۳ زهرا شرقی
۹۶۴۷۳۲۰۲۶ فرنوش صداقت
۹۶۴۷۳۲۰۳۶ فاطمه قاسمی
۹۶۴۷۳۲۰۳۷ هانیه قاسمی
۹۶۴۷۳۲۰۴۹ طاها نجابت
۹۶۴۷۳۲۰۵۴ مریم محمودآبادی
۹۶۴۷۳۲۰۶۴ زهرا احمدی

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی