امروز:

قابل توجه دانشجویان گروه زبان انگلیسی…

اسفند/۰۶
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف و یا ادغام گردیده است.

کلیه دانشجویان گروه زبان با توجه به تغییرات لطفا مجددا انتخاب واحد خود را بازبینی نمایند.

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
خواندن و درک مطلب پیشرفته استاد شبانی(۴۶۶۸۱۶)
نگارش ۱ استاد شبانی(۴۶۶۸۱۸)
آزمون سازی ۲ استاد ارقمیری(۴۶۶۸۱۱)
روش تحقیق استاد ارقمیری(۴۶۶۸۱۳)
بیان شفاهی استاد سلامی(۴۶۶۸۳۱)
بررسی محتوایی کتب درسی استاد صادقی(۴۶۶۸۰۹)
اصول و روش ترجمه استاد احمدیان(۴۶۶۸۲۱)
تدریس عملی استاد رهنما(۴۶۶۸۱۲)
گفت و شنود ۳ استاد احمدیان(۴۶۶۸۲۸)
کلیات راهنمایی و مشاوره استاد ایزدپناه(۴۶۶۸۲۵)
مقدمات روش های مطالعه استاد ایزد پناه(۴۶۶۸۳۲)
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
کار آموزی استاد کازرونی(۶۳۷۱۱۰۰)
خواندن متون مطبوعاتی ۱ استاد بردویی(۶۳۷۱۲۰)
درآمدی بر ادبیات ۱ استاد سلامی(۵۷۷۴۳۵)

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir