قابل توجه دانشجویان گروه زبان انگلیسی…

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نمی گردد.

دانشجویان جهت رفع هرگونه مشکل در انتخاب واحد دروس ذیل تا روز ۵شنبه مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ به کارشناس مربوطه یا مدیر گروه مراجعه نمایند.

هرگونه عواقب عدم مراجعه تا روز فوق برعهده دانشجو می باشد.

دروس حذف شده ترم مهر۹۶-۹۷ گروه زبان
ساخت زبان فارسي ۱۱۳۰ ۱۳۰۰ محمدي-سميرا يک شنبه
ترجمه شفاهي۱ ۸۰۰ ۹۳۰ احمديان-محبوبه سه شنبه
ترجمه نوار و فيلم ۸۰۰ ۹۳۰ احمديان-محبوبه سه شنبه
در آمدي بر ادبيات انگليسي ۱ ۱۳۰۰ ۱۴۳۰ سلامي-ناهيد دو شنبه
كارآموزي ۱۶۳۰ ۱۸۱۵ نامشخص سه شنبه
واژه شناسي ۱۳۰۰ ۱۴۴۵ محمدي-سميرا يک شنبه
ترجمه متون مطبوعاتي۲ ۱۳۰۰ ۱۴۴۵ احمديان-محبوبه سه شنبه
ترجمه متون علوم انساني ۹۴۵ ۱۱۱۵ جواد پور-نرگس شنبه
ترجمه متون بازرگاني ۱۱۳۰ ۱۳۰۰ رهنما-حميدرضا شنبه
بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه۲ ۱۱۳۰ ۱۳۰۰ شريفي پور شيرازي -احمدرضا پنج شنبه
دستور زبان تطبيقي ۱۱۳۰ ۱۳۰۰ شريفي پور شيرازي -احمدرضا پنج شنبه
داستان كوتاه ۸۰۰ ۹۳۰ بابايي-عبدالرزاق يک شنبه
نمايشنامه۲ ۱۱۳۰ ۱۳۰۰ سلامي-ناهيد سه شنبه
خواندن و درك مفاهيم پيشرفته در ترجمه ۱۴۴۵ ۱۶۳۰ شباني-صائب شنبه

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی