امروز:

قابل توجه دانشجویان درس روش تحقیق دکتر کمالی (گروه حسابداری و مدیریت بازرگانی)…

خرداد/۰۱
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس روش تحقیق در مدیریت و روش های تحقیق و ماخذشناسی را با جناب آقای دکتر کمالی سروستانی اخذ نموده اند  می رساند جلسه پایانی کلاس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به شرح زیر می باشد:

گروه مدیریت بازرگانی: روش تحقیق در مدیریت ساعت ۱۵

گروه حسابداری: روش های تحقیق و ماخذشناسی ساعت ۱۴

حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir