امروز:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته حسابداری که درس مبانی و کاربرد کامپیوتر را اخذ نموده اند…

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی پیوسته حسابداری که درس مبانی و کاربرد کامپیوتر را با استاد صابری اخذ نموده اند می رساند امتحان تئوری روز سه شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir