امروز:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر

اردیبهشت/۲۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر می رساند آخرین زمان تحویل پروپوزال در اردیبشت ماه ۹۷ (به بخش معماری) روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵ می باشد.

قابل ذکر است جلسه مربوطه باتوجه به تعداد پروپوزال های ازائه شده در این ماه (به حد نصاب رسیدن) تشکیل خواهد شد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir